Friday, December 9, 2011

Ketika ikan bertasbih

http://www.isiutm.org/wp-content/uploads/2010/10/koi-fish.jpg
Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tidak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. (QS.17:4)

Para ulama berbeza pendapat tentang ayat diatas. Menurut Ikrimah, selain malaikat, manusia dan jin mukmin, yang bertasbih hanya tumbuh-tumbuhan saja. 
 
Ibnu Abbas berpendapat bahawa yang bertasbih adalah makhluk yang hidup saja. Al-Qurthuby mengatakan bahawa segala sesuatu bertasbih, termasuk benda mati.

Pendapat ini didasarkan atas banyak hadits, di antaranya adalah sebuah hadits yang menyatakan bahawa Abdullah bin Mas’ud pernah makan bersama Rasulullah Saw. dan mendengar makanan bertasbih.

Abi Dzar Al-Ghiffarustify;"> Ikan mendengus dengan menggetarkan otot kandung kemih. Semua ikan boleh mendengar, tapi tidak semua boleh bersuara . Ikan emas mempunyai pendengaran yang baik, tetapi tidak terlalu cekap dalam bervokal.

Ikan bersuara untuk kepentingan berbeza-beza, seperti untuk menarik perhatian persekitarannya, untuk menakutkan musuhnya, atan>
Memang, tasbih benda-benda tersebut belum dapat difahami oleh manusia di masa itu sehingga Az-Zamakhsyary dalam tafsir Al-Kasysyaaf berpendapat bahawa tasbih mereka hanya berupa lisanul -hal, bukan dengan lidah dan suara.
 
Tasbih mereka pun diertikan sebagai kewujudan makhluk dan benda-benda itu sahaja. Ya, kewujudan benda-benda tersebut pada hakikatnya adalah untuk memuliakan Allah Swt.

Pendapat ini banyak diikut sehingga sains moden menemui bukti bahawa semua benda tersebut memang betul-betul bertasbih dalam erti fizikal.

Contohnya adalah ikan. Selama ini kita beranggapan bahawa hanya lumba-lumba yang dianggap sebagai jenis ikan cerdas dan boleh berkomunikasi. 
 
Namun demikian, Dr. Shahriman Ghazali (Pakar Kelautan Universiti Auckland) menemui bukti bahawa semua ikan dapat berbicara satu sama lain.

Ikan mendengus dengan menggetarkan otot kandung kemih. Semua ikan boleh mendengar, tapi tidak semua boleh bersuara . Ikan emas mempunyai pendengaran yang baik, tetapi tidak terlalu cekap dalam bervokal.

Ikan bersuara untuk kepentingan berbeza-beza, seperti untuk menarik perhatian persekitarannya, untuk menakutkan musuhnya, atau untuk bicara pada diri sendiri. 
 
Ikan Gurnard mempunyai repertoar vokal yang luas dan menghasilkan obrolan yang konstan. 
 
Ikan Cod terkenal pendiam dan hanya berbicara ketika mereka sedang berkembang biak.

Nah, kerana sains sudah membuktikan bahawa ikan boleh berbicara, logiknya ikan pun boleh bertasbih. 
 
Seterusnya adalah tugas saintis muslim untuk meneliti dan membuktikan bahawa benda-benda ciptaan-Nya yang lain pun memang bertasbih. Wallahu a’lam.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...