Thursday, April 12, 2012

Persamaan Para Salafi (The Salafist Equation) - Mengapa Barat tidak tergugat ?

Sementara kita mengikuti perkembangan politik di kedua-dua wilayah Barat dan Utara Afrika dan juga di Timur Tengah, adalah kritikal untuk memberi perincian penuh terhadap “persamaan rangkaian Salafi”, yang mungkin terbukti sebagai salah satu cabaran agama dan politik yang paling signifikan dalam tahun-tahun mendatang. 

Setahun setelah tercetusnya kebangkitan Arab, pertubuhan Salafi dan parti-parti politik Salafi memainkan peranan yang terus meningkat aktif di sepanjang Timur Tengah dan wilayah Utara Afrika.

Pangkalan Salafi di Saudi dan Qatar cukup aktif di peringkat domestik dan antarabangsa. Mereka menyokong kumpulan-kumpulan Salafi yang lain di serata dunia, di Barat Afrika (Senegal, Mali, Niger, Nigeria dan seumpamanya), di Afrika Utara (Maghribi, Algeria, Tunisia) dan yang  merentasi Timur Tengah dan Asia (Mesir, Lubnan, Indonesia, Malaysia, dan sebagainya) sehingga dan turut meliputi negara-negara di Eropah dan Amerika.
 
Salafi Literalis mencanangkan prinsip hitam dan putihSalafi Literalis mencanangkan prinsip hitam dan putihDukungan mereka yang pokok adalah daripada rangka ideologi dan kewangan, dengan matlamat untuk memperluaskan mesej Islam yang spesifik melalui buku, brosur, syarahan dan pembinaan masjid dan institusi.

Seluruh organisasi Salafi berkongsi pendekatan literalis yang tegas terhadap sumber-sumber kitab, umumnya menfokuskan terhadap dimensi yang zahir daripada rujukan Islam (hukum dan jurispruden atau fikah) dalam kehidupan harian: amalan yang sah atau mungkar (halal dan haram), etika berpakaian, ibadat, dan sebagainya.

Pendekatan literalis salafi meraih sandaran dan tapak yang kukuh di banyak negara (termasuk di Barat) dan di kalangan kelompok muda kerana ia mencanangkan prinsip semudah hitam dan putih (halal-haram) daripada kefahaman Islam. 

Umat Islam, mereka berhujah, harus menjauhkan diri mereka daripada pengaruh masyarakat sekeliling, dan mengelakkan keterlibatan dalam politik

Pandangan dunia yang bersifat dua-pola (binary) ini (yang mana umat Islam menentang yang bukan beragama Islam, kebaikan berbanding keburukan, kesucian agama yang terpelihara berbanding penyertaan politik yang mencemarkan) telah selama bertahun membentuk kerangka fikir agama berlandaskan dasar pemisahan, sikap defensif dan penghukuman yang keras (tentang siapakah kelompok Islam dan siapakah pula para ahli bid‘ah yang merbahaya, malahan yang terkeluar daripada ajaran Tauhid).

Majoriti yang besar daripada para Salafi telah melangkah tidak melangkaui garis ini akan tetapi sejumlah minoriti daripada kalangan mereka (dalam jaringan yang tertutup dan terpinggir), dengan kefahaman dan pandangan dua-pola (binary) yang sama, telah menterbalikkan sikap defensif kepada agresif dan terkadang dalam aktiviti politik yang ganas, mengelarkan diri mereka sebagai gerakan Salafi Jihadi (al-Salafiyya al-Jihadiyya).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...