Thursday, August 18, 2011

Kisah keberanian Thâwûs al-Yamâny seorang ulama dihadapan pemerintah

 
1295900929681239813

Dikisahkan bahawa Hisyâm bin ‘Abdul Malik datang ke Baitullah, Ka’bah untuk melakukan manasik haji. Ketika masuk ke Masjid al-Haram, dia berkata,

“Tolong hadirkan ke hadapanku salah seorang dari kalangan para sahabat.!”
Lalu ada orang yang menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, mereka semua sudah meninggal dunia.”
 
Lalu dia berkata lagi, “Kalau begitu, dari kalangan tabi’in saja.”

Maka dihadirkanlah Thâwûs al-Yamâny. Tatkala menemui sang Amir, dia menanggalkan kedua sandalnya di pinggir permadaninya dengan tidak memberi salam terlebih dahulu dan tidak pula memanggilnya dengan gelaran, lantas duduk di sampingnya tanpa izin pula lalu berkata,

“Bagaimana khabarmu wahai Hisyâm.?”

Maka meledaklah kemarahan sang Amir sehingga ia hampir saja berkeinginan untuk membunuhnya, namun kemudian ada yang mencegahnya lalu berkata,

“Wahai Amirul Mukminin, engkau pada masa ini berada di kawasan Haram Allah dan Rasul-Nya (Ka’bah) yang tidak boleh perkara itu terjadi.”

Maka Hisyam berkata, “Wahai Thâwûs, apa yang mendorongmu untuk berbuat seperti itu tadi.?”

“Apa gerangan yang telah aku perbuat,?” balas Thâwûs

“Engkau telah menanggalkan kedua sandalmu di pinggir permadaniku, tidak memberi salam dengan menyapa, ‘Wahai Amirul Mukminin,’ tidak memanggilku dengan gelaranku lalu duduk di sampingku tanpa izin,” kata Hisyâm

“Adapun kenapa aku menanggalkan kedua sandalku di pinggir permadanimu, kerana aku sudah biasa menanggalkannya kala berada di hadapan Allah Ta’ala setiap hari, sebanyak lima kali akan tetapi Dia tidak mencela ataupun marah kepadaku. 

Adapun ucapanmu ‘engkau tidak memberi salam kepadaku dengan menyapa, ‘wahai Amirul Mukminin’’ kerana tidak setiap Muslim setuju atas naiknya engkau ke tampuk kekuasaan. Jadi, aku takut kalau menjadi seorang pendusta (dengan menyapamu sebagai Amir semua orang-orang beriman-red.,). 

Mengenai perkataanmu ‘engkau tidak memanggilku dengan gelaranku’ kerana Allah Ta’ala juga menamai para Nabi-Nya, lalu memanggil mereka; ‘wahai Daud’ ‘wahai Yahya’ ‘wahai ‘Isa’ malah Dia malah menyebut musuh-musuh-Nya dengan gelaran dalam firman-Nya, ‘Celakalah tangan Abu Lahab.’ 

Sedangkan ucapanmu, ‘kamu duduk di sampingku (tanpa idzin), maka perkara itu kerana aku telah mendengar ‘Ali bin Abi Thalib RA., berkata, ‘Bila kamu ingin melihat salah seorang penghuni neraka, maka lihatlah kepada seorang yang duduk sementara orang-orang di sekitarnya berdiri menghormatinya,” jawab Thâwûs

Kemudian Hisyam berkata, “Kalau begitu, nasihatilah aku.”

Maka Thâwûs berkata, “Aku mendengar ‘Ali bin Abi Thalib RA., berkata, 
'‘Sesungguhnya di neraka Jahannam terdapat ular-ular dan kalajengking seperti bagal (peranakan antara kuda dan kaldai) yang mematuk setiap Amir (Penguasa) yang tidak berlaku adil terhadap rakyatnya.”

(SUMBER: Buku Mi`ah Qishshah Wa Qishshah Fî Anîs ash-Shâlihîn Wa Samîr al-Muttaqîn disusun oleh Muhammad Amîn al-Jundy, Juz II, h.29-33)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...