Thursday, August 4, 2011

10 negara yang mempunyai umat Islam teramai

Dianggarkan terdapat lebih kurang 1.8 billion umat Islam di dunia ketika ini berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh Pew Research Centre’s Forum on Religion and Public Life. 

Hasil kaji selidik itu didapati lebih banyak umat Islam dari bukan Arab dari kalangan orang Arab. Dianggarkan 1 dalam 4 orang di dunia ini ialah seorang Islam. Dan pada kali ini kami dedahkan kepada anda 10 negara dengan populasi muslim teramai di dunia. Mari kita lihat negara berkenaan.

Morocco/Maghribi

http://img.agoda.net/Map/ms-my/continent1/Country2.gif


Bangsa Arab yang datang telah membawa adat, kebudayaan dan ajaran Islam di sana dan menjadikan Morocco moden pada abad ke-7 Masihi. Sejak itu hingga ke hari ini ramai bangsa Barbar yang mula memeluk agama Islam. Kini dianggarkan lebih kurang 28,780,000 orang adalah muslim.

Algeria

Bani Umayyah yang pertama kali bertanggungjawab membawa ajaran Islam ke Aljazair ataupun Algeria setelah penaklukan dari Uqba bin Nafi setelah banyak proses penaklukan dan penukaran yang dibentang pada awal 670-711 Masihi. 

Namun seperti di Timur Tengah, negara ini berusaha untuk menggabungkan Islam dengan penentangan mereka terhadap peraturan luar negeri. Sehingga kini di Algeria dianggarkan hampir 30,530,000 orang adalah muslim.

Nigeria

Penyebaran Islam di Nigeria melalui tiga peringkat iaitu Peringkat Trans Sahara Afrika Selatan, Peringkat Atlantik dan Peringkat Kemerdekaan. Hampir 50% dari seluruh penduduk Nigeria menganut agama Islam iaitu lebih kurang 53 ribu orang adalah muslim.

Mesir

Pada 628 Masihi, Islam mula tersebar ke Mesir dan pada 639 Masihi ketika Islam di bawah pimpinan Saidina Umar Al-Khattab, 3000 pasukan Amru bin Ash memasuki Mesir. Gabenor Mukaukis pada ketika itu menandatangani perjanjian damai. Sejak itu, Mesir menjadi wilayah kekuasaan Islam. Dianggarkan hampir 58,630,000 orang adalah muslim.


Iran

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Iran_map.png/225px-Iran_map.png
Sebelum kedatangan ajaran Islam, Iran dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Parsi, Sassania da Akhemenid meliputi negara-negara jirannya yang kebetulan mempunyai persamaan dari segi bahasa dan kebudayaan. Namun sehingga kini di anggarkan lebih kurang 63,430,000 orang penduduknya adalah muslim.

Turki

Wilayah yang terdiri daripada Turki moden mempunyai tradisi Islam yang lama dan kaya dengan latar belakang zaman permulaan Seljuk dan Empayar uthmaniyyah dengan penduduk awal di Turki berdasarkan budaya dan sejarah adalah Islam. 65,510,000 orang di Turki adalah muslim.

Bangladesh

Islam mula datang ke setelah penaklukan daerah kekuasaan Parsi oleh pemimpin Islam yang terkenal iaitu Shah Jalal di samping kedatangan pedagang-pedagang arab. Dalam bancian 2001 hampir 80% daripada jumlah penduduk Bangladesh adalah Islam dan kini Islam adalah agama terbesar di Bangladesh dengan anggaran hampir 11,080,000 orang penduduk adalah muslim.

India

Sejak ajaran Islam menular di India, ajaran Islam mula mempengarahui kesenian, falsafah, kebudayaan, politik, sejarah dan warisan di India. Agama Islam merupakan agama kedua terbesar di India selepas agama Hindu. Lebih kurang 121,000,000 orang penduduk adalah muslim iaitu kira-kira 17% dari jumlah penduduk di India.

Pakistan

Nama Pakistan adalah hasil dari gabungan awalan daerah Punjab, Afghan, Kashmir, Sind dan Baluchistan dan dalam bahasa Parsi ‘Pak’ bererti suci manakala ‘Stan’ ialah negara. Dengan lebih kurang 150 juta jumlah penduduk dianggarkan lebih kurang 134,480,000 orang adalah muslim.

Indonesia

Seperti yang diketahui Indonesia merupakan negara muslim terbesar di seluruh dunia. Islam mula tersebar di Indonesia pada tahun 30 hijrah setelah Khalifah Usman ibn Affan singgah di Kepulauan Nusantara dan mendirikan pengkalan dagan di pantai barat Sumatera. 

Sejak itu ahli pelayaran dan pedagang muslim terus datang dan mula membeli hasil bumi disana dan sambil berdakwah. Indonesia sebuah negara orang Islam dan dianggarkan 88% iaitu 182,570,00 orang penduduknya adalah Islam.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...