Wednesday, February 1, 2012

10 jenis ulat bulu beracun

Berikut ini menunjukan jenis ulat bulu yang sangat berbahaya bagi manusia yang disebabkan oleh racun yang sangat berbahaya.

1. The Saddleback Caterpillar
 


2. The Cinnabar Moth Caterpillar
 


3. The Monarch Caterpillar
 
http://www.richard-seaman.com/Arthropods/Usa/Caterpillars/NorthernIllinois/MonarchCaterpillarWithFrass.jpg

4. The Gypsy Moth Caterpillar
 


5. The Bag Shelter Caterpillar
 

6. The Puss Caterpillar
 


7. The Stinging Rose Caterpillar
 


8. The Hickory Tussock Caterpillar
 


9. The Io Moth Caterpillar
 
 http://wildflowers.jdcc.edu/Io_Moth_Caterpillar.JPG


10. The Spinny Oak Slug Caterpillar
 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...