Sunday, April 30, 2017

Sempurnanya taubat Maiz bin MalikMaiz bin Malik merupakan seorang lelaki daripada puak Aslam yang bertubuh rendah dan tegap. Dia seorang anak yatim di bawah jagaan Hazzal. 

Pada suatu hari, Maiz bin Malik melakukan zina dengan seorang gadis yang tinggal di persekitaran tempat tinggalnya. 

Lalu, Hazzal menyuruhnya, "Pergi laporkan apa yang engkau lakukan kepada Rasulullah SAW. Semoga Baginda dapat memohon kemaafan buatmu."

Maiz bin Malik pergi bertemu dengan Rasulullah di dalam masjid dan berkata, "Wahai Rasulullah! Aku telah melakukan zina, sucikanlah diri ini." Rasulullah menjawab, "Kasihannya kamu! Pulanglah, minta ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya."

Belum jauh Maiz bin Malik pergi, dia kembali kepada Rasulullah dan merayu sekali lagi, namun Rasulullah tetap mengarahkan perkara yang sama terhadapnya. 

Maiz bin Malik mengulangi rayuannya sebanyak dua kali. Namun, setelah empat kali hal itu berlaku, Rasulullah bertanya kepada Maiz, "Daripada hal apakah engkau harus kusucikan?" 

Maiz bin Malik menjawab, "Daripada zina." Baginda bertanya kepadanya, "Adakah benar aku mendengar engkau melakukan zina dengan seorang gadis daripada keluarga si fulan?"

Maiz bin Malik menjawab, "Ya." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau sudah tidak waras?" Maiz menjawab, "Tidak." 

Kemudian Rasulullah bertanya kepada para Sahabat yang berada di sekeliling Baginda, "Adakah dia menghidap penyakit gila?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah. Dia tidak gila."

Baginda bertanya kepada mereka, "Adakah dia mabuk?" Mereka mendekati dan membaui Maiz bin Malik, tetapi tidak ada bau khamar, lalu mereka menjawab, "Tidak, dia tidak mempunyai sebarang masalah, kecuali dia melakukan dosa besar dan merasakan tiada yang dapat menyucikan dirinya selain mendapat hukuman."

Rasulullah bertanya lagi kepada Maiz bin Malik, "Adakah engkau sudah berkahwin?" Maiz bin Malik menjawab, "Ya." Rasulullah bertanya lagi, "Adakah engkau menciuminya atau membelainya atau hanya melihatnya?" Maiz bin Malik menjawab, "Tidak." 

Baginda bertanya lagi, "Adakah engkau tidur bersamanya?" Maiz bin Malik menjawab, "Ya." Baginda bertanya lagi, "Adakah engkau menyentuhinya dengan penuh mesra?" Maiz bin Malik menjawab, "Ya." Baginda bertanya lagi dengan jelas, "Adakah engkau menyetubuhinya?" Maiz bin Malik menjawab, "Ya."

Selepas mendengar pengakuan Maiz yang terang tanpa ragu-ragu, akhirnya Rasulullah berkata, "Bawalah dia pergi dan lakukan hukuman rejam dengan batu kepadanya." 

Kemudian, Baginda menyeru orang-orang di sekeliling Baginda, "Apabila kami keluar berjuang kerana Allah, seorang daripada kamu akan tinggal dan menjerit seperti kambing jantan yang mengawan seorang perempuan itu. Sesungguhnya tidak Allah benarkan aku mengecualikannya melainkan aku menghukumnya dengan seteruk-teruknya."

Maiz bin Malik dibawa ke Musalla di Baqi al-Gharqad untuk direjam. Mereka tidak mengikat atau mengorek lubang untuk Maiz tapi mereka serta merta merejamnya dengan batu dan tulang belulang ke arahnya, 

Hal ini membuatkan Maiz bin Malik lari ketakutan dan melaung kepada mereka, "Wahai kamu sekalian, bawalah aku kembali kepada Rasulullah. Sesungguhnya, kaumku mengkhianatiku dan memberitahuku bahawa mereka tidak akan membunuhku." 

Namun, mereka mengejar Maiz bin Malik dan mengepungnya di sebuah tempat bernama al-Harrah dan merejamnya sampai mati. Apabila Rasulullah mendapat tahu Maiz bin Malik cuba melarikan diri, 

Baginda berkata, "Mengapa kamu semua tidak melepaskannya dan membawanya kembali kepadaku? Mungkin dia sudah bertaubat dan Allah mungkin menerima taubatnya."

Setelah kematian Maiz bin Malik, masyarakat di situ berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan mengatakan Maiz mati, dan dosanya terhapus kerana dia menjalani hukuman secara ikhlas. 

Manakala, kumpulan yang satu lagi berpendapat Maiz bin Malik telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat kerana dia bertemu Rasulullah, lalu diletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah dan meminta untuk dijatuhkan hukuman rejam ke atas dirinya. 

Setelah dua atau tiga hari, Rasulullah datang kepada kedua-dua kumpulan ini dan berkata, "Mintakanlah ampun bagi Maiz. Maiz betul-betul sudah bertaubat dengan sempurna taubat. Seandainya taubat Maiz bin Malik dapat dibahagi antara satu kaum, pasti mencukupi untuk mereka semua."

Rasulullah juga berkata kepada Hazzal yang menyuruh Maiz bin Malik membuat pengakuan:
"Wahai Hazzal, adakah engkau menutupi tubuhnya dengan pakaianmu, iaitu menyorokkan dosanya daripada kaumnya, itu adalah lebih baik bagimu."

(Riwayat bersama yang telah direkodkan al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Bahagian-bahagiannya yang pelbagai telah disahkan oleh al-Albani (Irwa al-Ghalil no. 2322))
(Riwayat bersama yang telah direkodkan al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Bahagian-bahagiannya yang pelbagai telah disahkan oleh al-Albani (Irwa al-Ghalil no. 2322))Nabi SAW yang tidak segan-segan untuk minta ditegakkan hudud (rejam ke atas dirinya yang telah melakukan zina) agar dengan cara ini dapat membersihkan dosa-dosanya lalu segera kembali kepada Allah dengan segera bertaubat. Dari sunan Nasa'ie dan Abu Daud dan Ahmad daripada hadis Naa'im b. Hazal berkata: Ma'iz telah melakukan seuatu perkara yang keji dengan seorang jariyah, maka dia telah datang menemui seseorang (iaitu Hazal) lalu berkata: Sesungguhnya aku telah melakukan perkara yang keji, apa yang patut aku lakukan? berkata Hazal: Datanglah kepada Rasulullah dan beritahulah kepada baginda SAW terhadap apa yang telah kau lakukan. Moga-moga baginda memaafkan kamu -dengan harapan cara ini akan menjadi jalan keluar di atas perbuatannya-. Baginda SAW telah mengetahui khabar ini dan berasa marah. Bilamana Ma'iz pergi menemui baginda SAW dengan segera, lalu baginda bertanya: Adakah benar apa yang telah sampai kepadaku tentang diri kau? Ma'iz berkata: Dan apakah yang telah sampai berita kepada kau mengenai aku? Berkata (baginda): adakah kau telah melakukan zina dengan seorang jariah? Ma'iz berkata: Ya, dan aku mahu kau (nabi) laksanakan had (hukuman) yang telah disyaria'atkan agar kau berkenan membersihkan diriku. Lantas baginda SAW berpaling menolak pengakuannya dan beredar sambil berkata: baliklah! Sampailah keesokkan harinya, dia datang lagi kepada baginda sambil berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.” Namun baginda tetap menolak pengakuannya buat yang kedua kalinya. Sehinggalah Ma'iz tidak putus asa untuk bertemu dengan baginda agar baginda menerima pengakuaannya buat kali yang ke-4. Lalu baginda pun bertanya kepadanya: kau lakukan dengan siapa? berkata: dengan si fulanah. bertanya baginda: adakah kau berjimak dengannya? menjawab: Ya. bertanya lagi: adakah kau menggaulinya? menjawab: Ya. Sebelum persoalan ini diaantara baginda dan Ma'iz, baginda berkata: mungkin kau sekadar bercumbuan sahaja dan mungkin juga kau bersentuh-sentuhan saja..(menunjukkan beratnya hati nabi untu menerima sahabatnya melakukkan perkara keji dan dilaksankan hudud (rejam) ke atas diri Ma'iz) Bilamana nabi telah mendapatkan kepastian terhadap perlakuaan zina itu, baginda bertanya: adakah kau ni gila? menjawab Ma'iz: tak ya Rasulullah. Berkata lagi: Kau berzina dengan orang yang sudah berkahwin? menjawab Ma'iz: ya. lalu baginda menuju kepada kaumnya untuk bertanya tentang keadaan Ma'iz. “Apakah kalian tahu bahwa pada akalnya Ma’iz ada sesuatu yang tidak kena dan bermasalah?” mereka menjawab, “Kami tidak yakin jika Ma’iz terganggu fikirannya, setahu kami dia adalah orang yang baik dan masih sehat akalnya.” Maka nabi SAW pun mengarahkan: pergilah kamu semua bersama-sama dengan Ma'iz ke Baqi' untuyk dijalankan rejaman dengan batu ke atas Ma'iz. Sewaktu Ma'iz merasa sakit dengan rejaman batu itu, dia cuba keluar dan melarikan diri di atas kesakitan tersebut, tetapi sebahagian sahabat kejar untuk mendapatkan Ma'iz bagi meneruskan rejaman sehinggalah dia mati. Berita ini telah sampai dalam pengetahuan baginda, lalu berkata: tidakkah kau membiarkan Ma'iz melarikan diri, moga-moga dia bertaubat. Kemudian baginda berkata kepada Hazal: Demi Allah ya Hazal, Kalau kau menyembunyikan dalam pengetahuan kau, itu adalah lebih baik terhadap apa yang kau telah cadangkan kepadanya (Ma'iz) untuk bertemu denganku mengakui kepadaku. Pada waktu itu, terdapatlah 2puak, yang pertama berkata: binasalah Maiz dengan dengan kesalahan yang dia lakukan. Puak kedua berkata: Tiada Taubat yang lebih afdhal daripada taubat Ma'iz. Sesungguhnya Ma'iz telah datang kepada nabi SAW dan meletakkan tangannya ke atas tangan baginda SAW sambil berkata: Kau bunuhlah aku dengan rejaman batu. Berlalulah hari, nabi SAW telah datangi kepada mereka sedang mereka semuanya dalam keadaan duduk. Maka baginda membri salam dan terus duduk Baginda berkata: Pintalan keampunan bagi Ma'iz b Malik. Maka mereka berkata: Semoga Allah mengampuni Ma'iz. Baginda berkata: Sesungguhnya Mai'z telah bertaubat (ketika datang menemui Rasulullah ketika meletakkan tangannya ke atas tangan baginda SAW) dengan sebanar-benar taubat. Kalaulah dibahagi-bahagikan taubat yang dipinta Mai'z itu kepada semua umat, pasti taubat itu meliputi semua umat
Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheapSahabat Nabi SAW yang tidak segan-segan untuk minta ditegakkan hudud (rejam ke atas dirinya yang telah melakukan zina) agar dengan cara ini dapat membersihkan dosa-dosanya lalu segera kembali kepada Allah dengan segera bertaubat. Dari sunan Nasa'ie dan Abu Daud dan Ahmad daripada hadis Naa'im b. Hazal berkata: Ma'iz telah melakukan seuatu perkara yang keji dengan seorang jariyah, maka dia telah datang menemui seseorang (iaitu Hazal) lalu berkata: Sesungguhnya aku telah melakukan perkara yang keji, apa yang patut aku lakukan? berkata Hazal: Datanglah kepada Rasulullah dan beritahulah kepada baginda SAW terhadap apa yang telah kau lakukan. Moga-moga baginda memaafkan kamu -dengan harapan cara ini akan menjadi jalan keluar di atas perbuatannya-. Baginda SAW telah mengetahui khabar ini dan berasa marah. Bilamana Ma'iz pergi menemui baginda SAW dengan segera, lalu baginda bertanya: Adakah benar apa yang telah sampai kepadaku tentang diri kau? Ma'iz berkata: Dan apakah yang telah sampai berita kepada kau mengenai aku? Berkata (baginda): adakah kau telah melakukan zina dengan seorang jariah? Ma'iz berkata: Ya, dan aku mahu kau (nabi) laksanakan had (hukuman) yang telah disyaria'atkan agar kau berkenan membersihkan diriku. Lantas baginda SAW berpaling menolak pengakuannya dan beredar sambil berkata: baliklah! Sampailah keesokkan harinya, dia datang lagi kepada baginda sambil berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.” Namun baginda tetap menolak pengakuannya buat yang kedua kalinya. Sehinggalah Ma'iz tidak putus asa untuk bertemu dengan baginda agar baginda menerima pengakuaannya buat kali yang ke-4. Lalu baginda pun bertanya kepadanya: kau lakukan dengan siapa? berkata: dengan si fulanah. bertanya baginda: adakah kau berjimak dengannya? menjawab: Ya. bertanya lagi: adakah kau menggaulinya? menjawab: Ya. Sebelum persoalan ini diaantara baginda dan Ma'iz, baginda berkata: mungkin kau sekadar bercumbuan sahaja dan mungkin juga kau bersentuh-sentuhan saja..(menunjukkan beratnya hati nabi untu menerima sahabatnya melakukkan perkara keji dan dilaksankan hudud (rejam) ke atas diri Ma'iz) Bilamana nabi telah mendapatkan kepastian terhadap perlakuaan zina itu, baginda bertanya: adakah kau ni gila? menjawab Ma'iz: tak ya Rasulullah. Berkata lagi: Kau berzina dengan orang yang sudah berkahwin? menjawab Ma'iz: ya. lalu baginda menuju kepada kaumnya untuk bertanya tentang keadaan Ma'iz. “Apakah kalian tahu bahwa pada akalnya Ma’iz ada sesuatu yang tidak kena dan bermasalah?” mereka menjawab, “Kami tidak yakin jika Ma’iz terganggu fikirannya, setahu kami dia adalah orang yang baik dan masih sehat akalnya.” Maka nabi SAW pun mengarahkan: pergilah kamu semua bersama-sama dengan Ma'iz ke Baqi' untuyk dijalankan rejaman dengan batu ke atas Ma'iz. Sewaktu Ma'iz merasa sakit dengan rejaman batu itu, dia cuba keluar dan melarikan diri di atas kesakitan tersebut, tetapi sebahagian sahabat kejar untuk mendapatkan Ma'iz bagi meneruskan rejaman sehinggalah dia mati. Berita ini telah sampai dalam pengetahuan baginda, lalu berkata: tidakkah kau membiarkan Ma'iz melarikan diri, moga-moga dia bertaubat. Kemudian baginda berkata kepada Hazal: Demi Allah ya Hazal, Kalau kau menyembunyikan dalam pengetahuan kau, itu adalah lebih baik terhadap apa yang kau telah cadangkan kepadanya (Ma'iz) untuk bertemu denganku mengakui kepadaku. Pada waktu itu, terdapatlah 2puak, yang pertama berkata: binasalah Maiz dengan dengan kesalahan yang dia lakukan. Puak kedua berkata: Tiada Taubat yang lebih afdhal daripada taubat Ma'iz. Sesungguhnya Ma'iz telah datang kepada nabi SAW dan meletakkan tangannya ke atas tangan baginda SAW sambil berkata: Kau bunuhlah aku dengan rejaman batu. Berlalulah hari, nabi SAW telah datangi kepada mereka sedang mereka semuanya dalam keadaan duduk. Maka baginda membri salam dan terus duduk Baginda berkata: Pintalan keampunan bagi Ma'iz b Malik. Maka mereka berkata: Semoga Allah mengampuni Ma'iz. Baginda berkata: Sesungguhnya Mai'z telah bertaubat (ketika datang menemui Rasulullah ketika meletakkan tangannya ke atas tangan baginda SAW) dengan sebanar-benar taubat. Kalaulah dibahagi-bahagikan taubat yang dipinta Mai'z itu kepada semua umat, pasti taubat itu meliputi semua umat.
Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheapSahabat Nabi SAW yang tidak segan-segan untuk minta ditegakkan hudud (rejam ke atas dirinya yang telah melakukan zina) agar dengan cara ini dapat membersihkan dosa-dosanya lalu segera kembali kepada Allah dengan segera bertaubat. Dari sunan Nasa'ie dan Abu Daud dan Ahmad daripada hadis Naa'im b. Hazal berkata: Ma'iz telah melakukan seuatu perkara yang keji dengan seorang jariyah, maka dia telah datang menemui seseorang (iaitu Hazal) lalu berkata: Sesungguhnya aku telah melakukan perkara yang keji, apa yang patut aku lakukan? berkata Hazal: Datanglah kepada Rasulullah dan beritahulah kepada baginda SAW terhadap apa yang telah kau lakukan. Moga-moga baginda memaafkan kamu -dengan harapan cara ini akan menjadi jalan keluar di atas perbuatannya-. Baginda SAW telah mengetahui khabar ini dan berasa marah. Bilamana Ma'iz pergi menemui baginda SAW dengan segera, lalu baginda bertanya: Adakah benar apa yang telah sampai kepadaku tentang diri kau? Ma'iz berkata: Dan apakah yang telah sampai berita kepada kau mengenai aku? Berkata (baginda): adakah kau telah melakukan zina dengan seorang jariah? Ma'iz berkata: Ya, dan aku mahu kau (nabi) laksanakan had (hukuman) yang telah disyaria'atkan agar kau berkenan membersihkan diriku. Lantas baginda SAW berpaling menolak pengakuannya dan beredar sambil berkata: baliklah! Sampailah keesokkan harinya, dia datang lagi kepada baginda sambil berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.” Namun baginda tetap menolak pengakuannya buat yang kedua kalinya. Sehinggalah Ma'iz tidak putus asa untuk bertemu dengan baginda agar baginda menerima pengakuaannya buat kali yang ke-4. Lalu baginda pun bertanya kepadanya: kau lakukan dengan siapa? berkata: dengan si fulanah. bertanya baginda: adakah kau berjimak dengannya? menjawab: Ya. bertanya lagi: adakah kau menggaulinya? menjawab: Ya. Sebelum persoalan ini diaantara baginda dan Ma'iz, baginda berkata: mungkin kau sekadar bercumbuan sahaja dan mungkin juga kau bersentuh-sentuhan saja..(menunjukkan beratnya hati nabi untu menerima sahabatnya melakukkan perkara keji dan dilaksankan hudud (rejam) ke atas diri Ma'iz) Bilamana nabi telah mendapatkan kepastian terhadap perlakuaan zina itu, baginda bertanya: adakah kau ni gila? menjawab Ma'iz: tak ya Rasulullah. Berkata lagi: Kau berzina dengan orang yang sudah berkahwin? menjawab Ma'iz: ya. lalu baginda menuju kepada kaumnya untuk bertanya tentang keadaan Ma'iz. “Apakah kalian tahu bahwa pada akalnya Ma’iz ada sesuatu yang tidak kena dan bermasalah?” mereka menjawab, “Kami tidak yakin jika Ma’iz terganggu fikirannya, setahu kami dia adalah orang yang baik dan masih sehat akalnya.” Maka nabi SAW pun mengarahkan: pergilah kamu semua bersama-sama dengan Ma'iz ke Baqi' untuyk dijalankan rejaman dengan batu ke atas Ma'iz. Sewaktu Ma'iz merasa sakit dengan rejaman batu itu, dia cuba keluar dan melarikan diri di atas kesakitan tersebut, tetapi sebahagian sahabat kejar untuk mendapatkan Ma'iz bagi meneruskan rejaman sehinggalah dia mati. Berita ini telah sampai dalam pengetahuan baginda, lalu berkata: tidakkah kau membiarkan Ma'iz melarikan diri, moga-moga dia bertaubat. Kemudian baginda berkata kepada Hazal: Demi Allah ya Hazal, Kalau kau menyembunyikan dalam pengetahuan kau, itu adalah lebih baik terhadap apa yang kau telah cadangkan kepadanya (Ma'iz) untuk bertemu denganku mengakui kepadaku. Pada waktu itu, terdapatlah 2puak, yang pertama berkata: binasalah Maiz dengan dengan kesalahan yang dia lakukan. Puak kedua berkata: Tiada Taubat yang lebih afdhal daripada taubat Ma'iz. Sesungguhnya Ma'iz telah datang kepada nabi SAW dan meletakkan tangannya ke atas tangan baginda SAW sambil berkata: Kau bunuhlah aku dengan rejaman batu. Berlalulah hari, nabi SAW telah datangi kepada mereka sedang mereka semuanya dalam keadaan duduk. Maka baginda membri salam dan terus duduk Baginda berkata: Pintalan keampunan bagi Ma'iz b Malik. Maka mereka berkata: Semoga Allah mengampuni Ma'iz. Baginda berkata: Sesungguhnya Mai'z telah bertaubat (ketika datang menemui Rasulullah ketika meletakkan tangannya ke atas tangan baginda SAW) dengan sebanar-benar taubat. Kalaulah dibahagi-bahagikan taubat yang dipinta Mai'z itu kepada semua umat, pasti taubat itu meliputi semua umat.

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...