Saturday, June 8, 2013

Mengkritik orang politik bukanlah bermaksud mengkritik ulama

Identiti-identiti yang berbeda mestilah dicerakinkan dan berperanan menurut tempatnya - MBH

[Pada menyatakan; "Mengkritik orang politik bukanlah bermaksud mengkritik ulama"]

Shahdan, tuan-tuan sekalian;

1) Jika sebahagian pensyarah dan tokoh ilmuan menduduki sesuatu jawatan dalam pentadbiran, lalu apabila para pelajar mengkritik dan menegur urusan pentadbiran universiti atau pengurusan bahagian pengajian tinggi di dalam atau di luar negara, ia tidak bermaksud para pelajar tersebut sedang melecehkan guru-guru mereka. 


Tugas pensyarah tersebut yang menguruskan hal ehwal pentadbiran dan kesarjanaan seseorang ilmuan mesti dicerakinkan, bukan digeneralisasikan dan menjadikannya bercampur aduk. Justeru sekiranya timbul rungutan tentang urusan pentadbiran, perkara yang mesti dibincangkan ialah tentang masalah pentadbiran, karena ia menimpa semua manusia, melibatkan pula kepentingan mereka. 

Tiadalah wajar diubah topik kepada 'kemuliaan guru', 'usah biadap dengan ilmuan' dan sebagainya. Tuntasnya, identiti yang berbeda mesti dicerakinkan.

2) Demikian juga PAS (Parti Islam Se-Malaysia) sebagai sebuah parti politik, apabila masharakat bercakap tentang idea-idea politik mereka, atau kelemahan pentadbiran di tempat yang diwakili mereka; ia tidak bermaksud melecehkan individu yang dikritik sekiranya individu itu merupakan seorang ustaz, ilmuan atau ulama. Perbincangan yang menyusul seterusnya ialah tentang idea-idea yang ditegur, berkenaan tindakan dan pengurusan yang disebutkan oleh masharakat. Bukannya dihidupkan perbincangan 'hormati ulama', 'daging ulama beracun', 'ulama pewaris nabi' dan sebagainya. 

Pencerakinan antara dua kedudukan sangat penting, lantaran memandangkan mereka sebagai ustaz telah memilih untuk melibatkan diri dalam politik dan hal ehwal pengurusan yang melibatkan kepentingan manusia seluruhnya.

3) Kalau seseorang pensyarah itu mengajar di universiti, atau seseorang ilmuan itu sedang menyampaikan sharahan ilmu, atau seseorang tokoh agama sedang menyampaikan kuliah; lalu jika ada pendengar atau pelajar mereka yang tidak menyetujui pandangan mereka, haruslah pelajar tersebut mendatangkan fakta dan hujah ilmiah, bukannya melakukan komplen yang bukan-bukan. 


Adapun jika pensyarah atau ilmuan tersebut melakukan tugas-tugas pentadbiran dan politik, mereka mestilah bersedia untuk dibaiki dan ditegur, bahkan wajarlah ia bersedia untuk ditegur secara terbuka, lebih-lebih lagi jika melibatkan kepentingan masharakat dan rakyat. 

Soal husnuz zhon (bersangka baik) bukan jawapannya, begitu juga soal 'hormati ilmuan/guru/ulama/dsb)', yang mesti dilakukan ialah memberikan penjelasan dan mengambil tindakan sewajarnya.

4) Saya mengulangi, wajarlah kedua-dua keadaan dan identiti tersebut dicerakinkan. Saya menghormati sesiapa yang berslogan 'kepemimpinan ulama', tapi kena ingat identiti seseorang sebagai seorang 'ulama'dan peranannya sebagai 'pemimpin/ahli politik' tidaklah sama. 


Tentunya ia mempunyai identiti yang bercampur, oleh itu wajarlah ia memakai identiti yang sesuai, di tempat yang sesuai. 

Sebagaimana seorang Pengarah urusan sebuah sharikat, jika ia juga seorang anak dan bapa, identitinya sebagai seorang anak dan bapa tiada berubah semasa berada di sharikatnya, tapi haruslah ia memakai identiti sebagai seorang Pengarah urusan, sementara di rumah pula, ia seorang anak dan bapa, bukannya bersikap sebagai seorang Pengarah urusan sebuah sharikat.

5) Demikian tuan-tuan, secara ringkasnya kebiasaannya kita punya lebih daripada satu identiti, justeru haruslah kita bijak mencerakinkan identiti kita dan tidak mencampur aduk hingga terciptanya kekeliruan. 


Juga dalam kes di atas; janganlah salah guna identiti seseorang (guru, pensyarah, ulama, ustaz, etc) hingga hilang fokus bahawa yang dikritik orang ialah tugasnya sebagai pentadbir dan ahli politik, bukan pula sebaliknya. 

Tammat


WaLlahua'lam,
MBH, Irbid.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...