Saturday, October 29, 2011

Satu doa Rasulullah yang tidak dimakbulkan

Terdapat banyak riwayat tentang beberapa permintaan Rosulullah -sholallahu 'alaihi wasallam- kepada Allah -Ta'ala-. 3 permintaan untuk umat beliau -sholallahu 'alaihi wasallam-. diantara riwayat-riwayat yang shahih adalah hadist pada shahih Muslim yang diriwayatkan dari Sa'ad berkata :


"Bahawa suatu ketika Rasulullah -sholallahu 'alaihi wasallam - datang dari 'Aliyah, dan ketika melalui masjid milik Bani Mu'awiyah beliau masuk dan solat 2 rakaat, dan kamipun turut solat bersama beliau. beliau berdoa sangat lama. setelah selesai, beliau berpaling kepada kami dan bersabda : aku meminta kepada Tuhanku 3 permintaan, 2 dikabulkan dan 1 tidak. aku meminta kepada Tuhanku agar tidak membinasakan umatku dalam (adzab) satu tahun dan itu dikabulkan. dan aku meminta agar umatku tidak dibinasakan dengan ditenggelamkan (dan sepertinya) dan itu dikabulkan. kemudian aku meminta agar umatku tidak saling bermusuhan dan itu tidak diberikan kepadaku."

Dalam hadist tersebut terdapat mukjizat kenabian, bahawa beliau -sholallahu 'alaihi wasallam- telah mengkhabarkan akan hal yang akan terjadi. 2 hal yang diminta agar tidak terjadi atas umatnya kelak dan itu dikabulkan iaitu agar umat ini tidak dibinasakan sebagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan hanya kerana mengurangi timbangan misalnya, dan semua kaum dibinasakan dan digantikan dengan manusia yang baru. tapi itu tidak akan terjadi pada umat ini.
Dan hal yang terakhir adalah beliau meminta agar umat ini tidak saling bermusuhan atau agar tetap bersatu, akan tetapi tidak diberikan. 
faedah dalam hal ini adalah adanya khabar dari beliau -sholallahu 'alaihi wasallam- bahawa perpecahan umat benar-benar akan terjadi. Timbulnya banyak golongan dan fitnah terjadi dimana-mana sehingga kebenaran terlihat samar-samar. 
Hampir tidak boleh dibezakan antara mana yang benar dan mana yang salah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhannya.

Rosulullah -sholallahu 'alaihi wasallam- juga pernah bersabda :

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

Artinya : "Sungguh kalian akan mengikuti sunnah (adat/perilaku) umat sebelum kalian."

Yang beliau maksud umat sebelum kalian adalah yahudi dan nasrani, bahawa telah terjadi pada agama mereka perpecahan umat dan timbulnya fitnah-fitnah dan hadist dalam shahih Muslim diatas, bahawa beliau mengkhabarkan kembali bahawa perpecahan benar-benar akan terjadi pada umat ini. 
Maka kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar tidak terjerumus dalam fitnah. Juga agar kita dapat bersiap-siap menghadapi badai perpecahan yang akan terjadi.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...