Thursday, August 2, 2012

Kamus Ramadhan 5 : Syukru , Shiamus Shagir , Dha’fu


http://al-ikhwan.net/wp-content/uploads/2012/08/sujud-1.jpgش
شُّكْرُ

Syukru (Bersyukur)

Tidak berlebih-lebihan adalah salah satu bentuk rasa syukur.

Kebanyakan kita menyiapkan diri menyambut Ramadhan dengan membeli pelbagai makanan dan minuman yang tidak diperolehi di luar bulan Ramadhan.

Bagitu juga kaum ibu, sibuk mempersiapkan bulan Ramadhan dengan berbagai macam makanan untuk berbuka yang melebihi keperluan keluarga sehingga terjadi tabzhir atau berlebihan. Berlebihan adalah saudara syaitan.
Yang sepatutnya dilakukan adalah sederhana.

“Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Al-A’raf: 31)

Ingat, bersyukur akan menambah kenikmatan lainnya.

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Ibrahim:7)
ص
صِيَامُ الصَّغِيْرِ

Shiamus Shagir (Biasakan Si Kecil Berpuasa)

Berusahalah memotivasi anak-anak untuk berpuasa, dan berikan  teladan kepada mereka untuk solat. Kelak jika mereka sudah baligh, mereka tidak merasa mendapatkan beban yang berat.

Bahawa para sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim- mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil untuk berpuasa, dan membuatkan mereka permainan dari kulit, jika mereka bertanya tentang makanan, merengek  meminta makanan, maka diberikan permainan sehingga membuat mereka lupa dan dapat menyempurnakan puasanya.

Al-hafizh Ibnu Hajar menyebutkan bahawa dalam hal tersebut ada alasan syar’i, iaitu melatih anak-anak kecil untuk berpuasa.


ض
ضَعْفٌ

Dha’fu (Lemah)

Jika keadaan tubuh lemah kerana sakit, kerana hamil atau menyusui yang dikhuatirkan membahayakan diri wanita tersebut atau janinnya, maka dibolehkan untuk berbuka dengan kewajiban meng-qadha’nya pada hari lainnya.

Hal tersebut dijelaskan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwanya: 

“Hukum orang yang hamil yang berat baginya berpuasa adalah seperti orang yang sakit, begitupun terhadap wanita yang sedang menyusui, maka dibolehkan pada dua keadaan tersebut untuk berbuka,”

“Maka bagi siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka hendaklah –berbuka- dan menggantinya pada hari-hari lain.” (Al-Baqarah:185)

Sebahagian sahabat nabi saw. berpendapat, bagi wanita dalam dua kedaan di atas menggantinya dengan fidyah (memberi makan kepada fakir miskin sebanyak hari yang ditinggalkan) dan tidak perlu meng-qadha’nya.

Adapun siapa yang lemah, tidak mampu berpuasa kerana sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh maka baginya boleh berbuka (tidak puasa) dengan syarat menggantinya dengan fidyah, memberi makan fakir miskin.

“Dan bagi siapa yang tidak mampu maka hendaknya membayar fidyah berupa makan kepada fakir msikin.” (Al-Baqoroh:186)

Ibnu Abbas berkata:

“Telah diringankan bagi orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu berpuasa untuk berbuka dengan memberikan fidyah setiap hari bagi satu orang miskin.” (Fatwa Islam Tim Permanen, 2/138-ringkasan). (bersambung - Kamus Ramadhan 6) - al-ikhwan

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...